Over ons

logo in cirkel

Innovatieve en praktische oplossingen voor de zorg.

Livind is onderdeel van OpenXS, waar slimme technologische toepassingen gemaakt worden voor alledaagse leefsituaties. Wij willen zorgprofessionals en mantelzorgers makkelijke hulpmiddelen bieden, zodat de mensen voor wie zij zorgen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Zonder onnodig verlies van kwaliteit van leven, inbreuk op privacy of hoge aanschaf- en gebruikskosten.

Gespecialiseerd in leefstijlmonitoring

Met de ontwikkeling van Livind leefstijlmonitoring spelen we in op de wens van ouderen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Livind stelt (mantel)zorgers in staat om op elk gewenst moment inzicht te krijgen in de situatie bij mensen voor wie zij zorgen. Afwijkingen in het dagelijks ritme worden vroegtijdig gesignaleerd en er kan zo tijdig worden ingegrepen. Het systeem werd in 2012 en 2013 uitgebreid getest in samenwerking met mantelzorgers en zorgorganisatie Proteion. Livind wordt vanaf medio 2013 landelijk ingezet. Wij streven er naar om met diverse partijen het ADL-systeem voor leefstijlmonitoring verder te ontwikkelen en een volwaardige plaats te geven in de zorg, zodat we samen de kwaliteit van zorg verhogen en de kosten verlagen.

LivindLivind is onderdeel van OpenXS.

“Connecting Care”

Wij ontwerpen, ontwikkelen en distribueren zorgtechnologie. Onze Slimme Sensoren richten zich, met behulp van Ambient Intelligent Technology (AIT), op het signaleren van situaties die afwijken van het normale patroon. In geval van nood, dat wil zeggen, wanneer een actief of passief alarm wordt geactiveerd, ontvangen mantelzorgers en/of verzorgers hiervan een bericht om de situatie op afstand in te kunnen schatten en pas indien nodig actie te ondernemen, waarbij de privacy van de cliënt geenszins wordt geschaad.Ons team

Met ons team werken wij continu aan het verbeteren van ons monitoringsysteem en de (door)ontwikkeling van onze praktische domoticatoepassingen. Gebruikerservaringen van zorgprofessionals, mantelzorgers en zorgcliënten zijn hierbij van grote waarde. Wij vernemen graag uw (kritische) feedback, complimenten of suggesties. Alvast dank voor het meedenken!