Livind neemt deel aan het doorbraakproject Zorg Ontzorgd met ICT in Friesland

Utrecht, 18 december 2014De subsidieaanvraag voor het project ‘Leefstijlmonitoring in de Zorg’ is door ZonMw gehonoreerd als onderdeel van het Doorbraakproject ‘Zorg ontzorgd met ICT’. Het doel van de opschaling is om 100 alleenwonende kwetsbare ouderen aantoonbaar langer verantwoord thuis te laten wonen door de inzet van Livind Leefstijlmonitoring.

Doorbraakproject Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen realiseren Doorbraakprojecten met ICT die de digitalisering van de Nederlandse economie en maatschappij versnellen. Tijdens de ECP eindejaarssociëteit op dinsdag 16 december in Madurodam reikte Hans Haveman, ambtelijk trekker Zorgende Stad en voorzitter selectiecommissie, de subsidie uit aan ‘Leefstijlmonitoring in de zorg’ met de overhandiging van een symbolische gouden sleutel.

“Het binnenhalen van het project betekent een enorme stap voor de landelijke opschaling van leefstijlmonitoring. Het is een zeer dankbaar project, waar wij direct bewezen technologie kunnen inzetten voor kwetsbare dementerende ouderen. Samen met de projectpartners en het eHealth team van Vilans zal ik mij in 2015 nog meer inzetten om eHealth een gemeengoed te maken!” Dhr. Henk Herman Nap – senior onderzoeker eHealth, Vilans en adviseur van de Kenniscirkel Domotica Samenwerking loont Het project kon snel vorm krijgen door de gemeenschappelijke doelstelling en effectieve samenwerking om die doelstelling te bereiken. De deelnemende partijen aan het project ‘Leefstijlmonitoring in de Zorg’ zijn:

  • Thuiszorg Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land, Palet, De Friese Wouden, ZuidOostZorg en TinZ netwerk dementie Friesland (hoofdaanvrager)
  • Financiers van zorg: Zorgkantoor Friesland, Gemeente Smallingerland
  • Leveranciers van ICT: Livind (onderdeel van Adésys) & Ditton Care
  • Kenniscentra (tertiaire partners): Vilans, NHL Hogeschool, Smart Homes, Universiteit Utrecht.