Jan Bodewes van Avics en Hans Damen van Livind tekenen samenwerkingsovereenkomst

Avics en Livind Leefstijlmonitoring hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend om hun 3e generatie bewezen zorgtechnologie oplossingen samen te brengen.

Beide bedrijven zijn actief in de zorgmarkt met technische oplossingen waarmee zorgcliënten gevolgd en bewaakt kunnen worden. Bij Avics ligt de focus op minder onnodig lopen en minder loze alarmen middels de Slimme Optische Sensor (SOS) en bij Livind op visualisatie en bewaking van het leefpatroon van zorgcliënten. Door deze oplossingen te combineren ontstaat een krachtige oplossing voor het volgen van cliënten in zowel een intramurale als ook een extramurale situatie.

Beide bedrijven gebruiken een Cloud oplossing zodat de gebruikers online zelf de alarmering/routering naar bijvoorbeeld een App op de smartphone kunnen sturen en leefpatronen online kunnen inzien. Door nu beide platformen met elkaar te verbinden ontstaan veel mogelijkheden die aansluiten bij de huidige vraag in de markt.

Slimme Alarmering en Leefstijlmonitoring kunnen nu bovendien gebruikmaken van dezelfde sensoren! (Personenalarmering en leefstijlmonitoring waren, tot recent, compleet verschillende systemen met gescheiden (bewegings) melders naast elkaar.)

Werking in de praktijk: De SOS interpreteert , analyseert en geeft na een alarm een geanonimiseerd alarm fragment op een smartphone. In combinatie met Livind software wordt ook het leefpatroon van een bewoner inzichtelijk, zodat afwijkend gedrag direct wordt opgemerkt. De data uit de SOS wordt dan in de Livind Cloud gepresenteerd.
Omdat er ook een koppeling aanwezig is met een UMO meldcentrale kunnen alarmmeldingen ook doorgestuurd worden naar een professionele achterwacht.

Inmiddels wordt de gezamenlijke oplossing al toegepast bij meerdere opdrachtgevers waaronder Welthuis Gouda in de zware verpleeghuiszorg thuis.

Zowel De SOS van Avics als ook de Leefstijlmonitoring van Livind hebben sinds enige tijd de status bewezen technologie bij Vilans.