Wat wordt ermee gedaan?

Livind volgt uw dagritme. Hieruit kunnen wij opmaken of er veranderingen dan wel incidenten plaats vinden.

Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en is alleen beschikbaar voor geautoriseerde verzorgers en/of verwanten.

Posted in: Questions by care clients, Vragen van zorgcliënten