Vragen

Over leefstijlmonitoring

Kan ik het systeem zelf installeren?

Installatie wordt in principe door Livind verzorgd. Dit duurt maximaal een uur per woning. De sensoren worden in de woning geplakt en zijn draadloos. Verder wordt een modem geplaatst.

Wat kost het?

Dit is afhankelijk van de omvang van het project. Neem hiervoor contact op met Livind.

Wat als ik het systeem maar tijdelijk nodig heb?

Livind leefstijlmonitoring kan op aanvraag tijdelijk ingezet worden. Daar is het systeem ook op ontworpen.

Kan ik het systeem ook huren?

Dat kan en is ook vaak het geval. Huur en aanschaf zijn beide mogelijk. Bij aanschaf van de apparatuur krijgt u korting op het abonnement op de dienst.

Vragen van mantelzorgers

Moet ik de zorgorganisatie mee laten kijken?

Dat kan maar is geen noodzaak. Het is wel aan te bevelen om leefstijlmonitoring toe te passen in samenwerking met een zorgorganisatie. Zij kunnen dan een rol spelen bij de interpretatie van het leefpatroon en zo passende zorg aanbieden.

Moet ik 24/7 standby staan om de signalen te kunnen opvolgen?

Indien leefstijlmonitoring in samenwerking met een zorgorganisatie wordt ingezet, zal in de regel deze organisatie de meldingen afhandelen. Mantelzorgers kijken dan vaak mee. Met name in de nacht is het belangrijk dat urgente meldingen zoals dwaalgedrag en een mogelijke val van de zorgcliënt worden afgehandeld door de zorgorganisatie 0f een meldkamer.

Wat moet ik doen als er iets is met een sensor?

Dan neemt u contact op met de zorginstelling.

Vragen van zorgcliënten

Werkt het systeem met camera’s?

Livind werkt niet met camera’s. Onze bewegingssensoren meten infra-rood oftewel warmte. Aan de hand van de warmteafstraling van de zorgcliënt zien we waar de cliënt zich bevindt.

Wie ziet mijn leefpatroon?

Dat bepaalt u zelf aan de hand van een toestemmingsformulier.

Wat wordt ermee gedaan?

Livind volgt uw dagritme. Hieruit kunnen wij opmaken of er veranderingen dan wel incidenten plaats vinden.

Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en is alleen beschikbaar voor geautoriseerde verzorgers en/of verwanten.

Wat is het verschil tussen sensoren en camera’s?

Met de Livind sensoren wordt alleen uw aanwezigheid gezien maar wij zien u niet. Hierdoor wordt uw privacy niet aangetast. Bij camera’s zou dit wel het geval zijn.

Beschadig ik mijn muren en deurposten door het bevestigen van de sensoren?

De Livind sensoren worden gemonteerd met een plaksysteem dat na gebruik te verwijderen is. Gaten boren voor bevestiging is dus niet nodig.

Vragen van zorgprofessionals

Wordt de aanschaf door mijn zorgverzekering vergoed?

Momenteel is dit niet zo. Projecten worden momenteel vaak gefinancierd door het zorgkantoor. Thuiszorgorganisaties en andere zorginstellingen kunnen een beroep doen op de via het zorgkantoor beschikbare subsidies.

Plaatsen jullie het systeem zelf in de woningen?

Livind verzorgt de plaatsing in samenwerking met een installatiepartner.

Waar komt het Livind systeem vandaan?

Het is een eigen ontwikkeling van Adésys te Wateringen (bij Den Haag). Adésys ontwikkelt al sinds 1982 elektronica en software voor alarmering en communicatie.

Is het een betrouwbaar systeem?

Het Livind systeem heeft zich inmiddels in de praktijk bewezen. Het is een belangrijk hulpmiddel om zelfstandig wonende zorgcliënten langer verantwoord thuis te kunnen laten wonen.

Wie is er verantwoordelijk voor de opvolging van signalen?

Dat is een keuze. In de regel worden urgente meldingen uit het systeem (bijv. valdetectie of dwaalgedrag) afgehandeld door een meldkamer. Minder urgente meldingen (bijv. onrustig slaapgedrag of verminderde toiletgang) kunnen worden afgehandeld door een verpleegkundige of mantelzorger.

Hoe kan ik dit in mijn huidige werk het beste gebruiken?

Leefstijlmonitoring is een hulpmiddel om zorgcliënten beter te kunnen volgen en zo de zorg beter af te stemmen op de situatie bij de cliënt. Tevens kunt u via het systeem communiceren met andere betrokkenen zoals mantelzorgers.