Overname Livind door OpenXS

Begin april is Livind leefstijlmonitoring overgenomen van Adésys door OpenXS.

U kent Livind als hét Nederlandse leefstijlmonitoring systeem voor het volgen van kwetsbare alleenstaande ouderen zodat deze langer verantwoord zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Livind leefstijlmonitoring is het zorginitiatief van Adésys.

 

livind overname handenschuddenSinds vorig jaar zijn Livind en OpenXS business partners. OpenXS ontwerpt, ontwikkelt en distribueert zorgtechnologie. De Slimme Sensoren van OpenXS richten zich, met behulp van Ambient Intelligent Technology (AIT), op het signaleren van situaties bij zorgcliënten die afwijken van het normale patroon. In geval van nood, dat wil zeggen, wanneer een actief of passief alarm wordt geactiveerd, ontvangen mantelzorgers en/of verzorgers hiervan een anoniem filmfragment om de situatie op afstand in te kunnen schatten. Alleen indien nodig wordt dan actie ondernomen. De privacy van de cliënt wordt hierbij geenszins geschaad.

 

De samenwerking tussen Livind en OpenXS heeft er nu toe geleid dat OpenXS nu Livind volledig heeft overgenomen van Adésys. Hierdoor ontstaat een breed palet van oplossingen voor zowel de intramurale als de extramurale zorg. De verkoop en implementatie van de technologie wordt verzorgt door de distributiepartners van OpenXS waaronder Avics.

 

Deze overname zorgt ervoor dat er een bredere basis komt voor Livind. Een groter team kan u als klant beter bedienen. Ook kunt u profiteren van de andere zorgproducten in het portfolio van OpenXS. Bewezen derde generatie optische sensortechnologie vanaf nu gecombineerd met bewezen leefstijlmonitoring.